algemene informatie

Het project MEERkunst wordt georganiseerd door KunstKring Wijchen in het kader van de viering van 75 jaar Bevrijding in de gemeente Wijchen. In de periode van april t/m september 2020 wordt op het weidse Wijchens Meer een tijdelijke expositie van drijvende kunstwerken ingericht.

Het thema van de expositie is Vrijheid.

KunstKring Wijchen nodigt kunstenaars uit een voorstel in te dienen voor deelname aan de expositie. Het kan gaan om een nieuw te maken werk, maar het mag ook een bestaand werk zijn dat beantwoordt aan het thema.

Het voorstel (uiterste inzenddatum 15 januari 2019) moet in elk geval omvatten: een korte motivatie, een beknopte beschrijving van het werk, en enkele schetsen of foto’s. Duidelijk moeten worden aangegeven: (geschatte) afmeting en gewicht, materiaalkeuze, en specificaties van bevestiging en verankering.

procedure

Een selectiecommissie beoordeelt de voorstellen op grond van een beschrijving en schetsen en/of foto’s. Daarbij wordt gekeken naar de creatieve verbeelding van het thema, de interactie met de omgeving, en technisch uitvoerbaarheid. Voor nieuw te maken werken die in de eerste ronde zijn geselecteerd wordt vervolgens een nader uitgewerkt plan gevraagd.

Uiteindelijk zullen ongeveer 15 werken worden geselecteerd voor plaatsing in de expositie. De organisatie draagt de kosten van plaatsing. Voor werken die geplaatst worden is per werk een vast bedrag als tegemoetkoming beschikbaar. De hoogte hiervan is afhankelijk van de inkomsten uit subsidies en sponsorgelden maar zal ten minste 1000 euro bedragen. De vergoeding wordt definitief vastgesteld in de eerste maanden van 2019.

inschrijving en termijnen

Voorstellen moeten via het digitale Inschrijvingsformulier worden ingezonden met inachtneming van de spelregels. De uiterste datum voor inzenden van een voorstel is 15 januari 2019. Uitslag van de eerste selectieronde wordt half februari verwacht.