mannen vlechten

Buitenkunst is vaak grote kunst, die je niet zomaar even op zolder opbergt. De bol van Antoon Versteegde paste bij hem ook niet heel in de garage, en lag dus in delen opgeslagen.

Vandaar dat je op een mooie zomerdag in juni aan het Meer dit tafereeltje kon zien: een stel mannen die ijverig staan te vlechten met bamboe. Om de bol weer heel te maken.

Of eigenlijk: half. Want de grap van het werk is nu juist dat de bol pas heel wordt als hij in het water ligt. En als de wind niet te hard waait.