Meer over het Meer

Het Wijchens Meer ligt middenin de gemeente Wijchen, tussen het centrum en vrij nieuwe wijken. Het heeft een langgerekte vorm, en wordt door een brug en een dam gesplitst in drie delen, die wel met elkaar in verbinding staan.

De omgeving van het Meer is geliefd wandel- en recreatiegebied, en water en oevers zorgen voor een stuk natuur in de bebouwde kom. Langs het Meer slingert een wandelpad van zo’n zeven kilometer, soms vlak langs het water, soms op enige afstand.

geschiedenis

Van oorsprong is het Wijchens Meer een rivierarm, die ongeveer drieduizend jaar geleden van de hoofdarm van de Maas werd afgesneden: een restant van het zogenaamde Wijchens Maasje. Ook nu nog staat het in verbinding met de Maas. Er zijn interessante archeologische vondsten gedaan, die o.a. in dit verslag uitgebreid staan beschreven.

blik op het Meer

Het donkerblauw omlijnde deel van het Wijchens Meer wordt gebruikt voor de expositie.

Via Google Streetview is een redelijke indruk te krijgen van de omgeving. Hiernaast (in de rechterzijbalk)  twee recente filmpjes die een indruk geven van de weidsheid van het Wijchens Meer.

technische gegevens

De diepte van het Wijchens Meer varieert (max. 5 m). De diepte langs de oevers, circa 3 à 4 m uit de kant, wordt geschat op 1,5 tot 2 m.
 Vooralsnog gaan we er vanuit dat de kunstwerken 3 tot 5 meter uit de kant worden geplaatst. Een en ander is afhankelijk van de locatie en de constructie van het kunstwerk.

Zomer- en winterpeil zijn gelijk: 5,50 m +NAP
. Na een hevige bui of tijdens een natte periode kan het waterpeil tijdelijk stijgen en wat hoger staan.

Voor weersomstandigheden en windsnelheden door de jaren heen kun je op deze webpagina kijken.