Meer over het Meer

Het Wijchens Meer ligt middenin de gemeente Wijchen, tussen het centrum en vrij nieuwe wijken. Het heeft een langgerekte vorm, en wordt door een brug en een dam gesplitst in drie delen, die wel met elkaar in verbinding staan.

De omgeving van het Meer is geliefd wandel- en recreatiegebied, en water en oevers zorgen voor een stuk natuur in de bebouwde kom. Langs het Meer slingert een wandel/fietspad van zo’n zeven kilometer, soms vlak langs het water, soms op enige afstand. Vanaf het pad zijn de werken in de expositie MEERkunst alle goed te zien.

flora en fauna

Het Wijchens Meer ligt midden in de bebouwde kom en wordt deels onderhouden met het oog op recreatie, maar ook de natuurlijk begroeiing krijgt alle ruimte. Overal zijn rietkragen en wilde planten. Er worden veel vogels gezien – ganzen zijn er volgens sommigen zelfs teveel- en de bever heeft zich er al een tijd geleden gevestigd. Wil je zien wat er allemaal gespot is langs het Meer, kijk dan bij waarneming.nl.

geschiedenis

Van oorsprong is het Wijchens Meer een rivierarm, die ongeveer drieduizend jaar geleden van de hoofdarm van de Maas werd afgesneden: een restant van het zogenaamde Wijchens Maasje. Ook nu nog staat het in verbinding met de Maas. Er zijn interessante archeologische vondsten gedaan, die o.a. in dit verslag uitgebreid staan beschreven.

blik op het Meer