spelregels

 1. Het door de selectiecommissie geselecteerde kunstwerk wordt/is voor eigen rekening door de kunstenaar vervaardigd, waarbij rekening wordt gehouden met het drijfvermogen, stabiliteit en de noodzakelijke verankering van het kunstwerk. Het kunstwerk moet vóór plaatsing in de expositie door de kunstenaar worden getest op drijfvermogen, stabiliteit en verankering.
 2. De gebruikte materialen zijn op geen enkele wijze een belasting voor het milieu door uitloging, oplossen of anderszins. Dit kan gecontroleerd worden door het waterschap.
 3. Het werk wordt zo uitgevoerd dat het bestand is tegen lokale normale weersinvloeden.
 4. De kunstenaar is en blijft eigenaar van het werk.
 5. De kunstenaar mag het werk te koop aanbieden. KunstKring Wijchen vraagt geen provisie bij verkoop.
 6. Voor de afmetingen van het kunstwerk is de plaatsbepaling in het meer van belang. De regel is dat de kunstwerken ca. 5 meter van de oever worden geplaatst. In alle richtingen (lengte/breedte/hoogte) is de afmeting van het kunstwerk, in principe, onbegrensd. Denk echter wel aan het drijfvermogen, de windgevoeligheid en de situering. De diepte van het water varieert van 2 tot 4 meter.
 7. De kunstenaar zorgt voor deugdelijk bevestiging met anker(s) en/of betonblok(ken), waarbij de technische uitvoering van de verankering ter verificatie aan de organisatie wordt voorgelegd.
 8. De kunstenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstwerk gedurende de expositie.
 9. De kunstenaar is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van het kunstwerk in het water. De organisatie zorgt, in overleg, voor technische ondersteuning bij de plaatsing.
 10. De kunstwerken worden tijdens de expositie niet verzekerd door KunstKring Wijchen.
 11. Over de beslissing van de selectiecommissie wordt niet gecorrespondeerd.